0
  • flag
  • flag
HOTLINE: +84 (0)96.593.2882

MI LEATHER - Leading clean Microfiber leather solution

Vietnam's leading environmental-friendly leather supplier

Colour Diversity

Colour Diversity

MI LEATHER focuses on understanding global trend of leather patterns and colors. We constantly improving our mindset regarding the aesthetics, quality and design in order to deliver the best quality and the most beautiful leather to our clients
Pattern Variation

Pattern Variation

Pattern is one of the key factor that defines the usage purpose for each type of leather. At MI LEATHER, we have full control over leather pattern. The leather piece can have any pattern design in accordance to the requirement of our clients.
First Class Quality

First Class Quality

At MI LEATHER, we take quality of each leather piece seriously. Our technologies are developed and innovated constantly to improve product quality.
Customer Support

Customer Support

MI LEATHER has a responsible and energetic team. We are always available to provide our clients service support at any time. If you want to have a leather sample from us, or you simply have technical question to ask, please feel free to contact us.
  • Welcome slider 1
  • Welcome slider 2
  • Welcome slider 3

BETTER LEATHER IN A BETTER WORLD

Environmental-friendliness and animal preservation are becoming the most important issue global. Each company needs to take action immediately to protect the environment from pollution. Specifically in leather goods industry, the pollution issue needs urgent solution. Microfiber Vietnam understands that the traditional production method with animal hides caused great environmental pollution. Therefore, we have brought our microfiber leather to the world as one viable solution to reduce the pollution. We believe that microfiber leather is the future material. Our biggest mission will be bringing microfiber leather to manufacturers and replace animal skins with microfiber leather.

FOUNDING HISTORY

VẬT TƯ NĂM SAO JSC có lịch sử bắt đầu từ những năm 2001 khi một nhóm kỹ sư vật liệu đã cùng nhau sáng lập nên một công ty chuyên cung cấp vật liệu cho sản xuất công nghiệp. Những lĩnh vực cung cấp lúc đó bao gồm đa dạng ngành nghề, từ ngành điện, ô tô đến ngành may mặc. Trải qua 15 năm nghiên cứu và phát triển, ban lãnh đạo đã nhìn nhận rõ tiềm năng và tầm quan trọng của sản phẩm da, do đó, Hội đồng quản trị công ty đã xây dựng hệ thống trụ sở, văn phòng và nhà máy riêng biệt để phục vụ cho lĩnh vực da. Sản phẩm da của VẬT TƯ NĂM SAO là sản phẩm sạch, được sản xuất hoàn toàn dựa trên công nghệ hiện đại, không yêu cầu việc giết hại động vật trong quá trình sản xuất da. Công nghệ của VẬT TƯ NĂM SAO cho phép sản phẩm da có chất lượng và những tiêu chí về mặt cơ, lý, hoá giống như da thật. Do đó, sản phẩm da của VẬT TƯ NĂM SAO được sử dụng rộng rãi trong mọi lĩnh vực, bao gồm: sản xuất ghế ô tô, sofa, sản xuất giày dép, túi xách, thắt lưng, v.v.

Microfiber leather introduction

Bottom image